Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗΗ ανάγκη για ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας εμφανίζεται ολοένα και πιο έντονη στις μέρες μας. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία, τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι συγκρούσεις, η απομόνωση, η εσωστρέφεια, η χρήση και η κατάχρηση ουσιών συμβάλλουν στην αναζήτηση και εφαρμογή μοντέλων εκμάθησης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Η βιωματική μάθηση έρχεται να αντιπαρατεθεί στις παραδοσιακές παιδαγωγικές εμπειρίες. Ο εκπαιδευόμενος ή ο παιδαγωγούμενος εμπλέκεται ο ίδιος στην μελετώμενη πραγματικότητα και δεν αποτελεί ακροατή του διδάσκοντος. Η ενεργή συμμετοχή αποτελεί βασικό στοιχείο της βιωματικής μάθησης.
Ο τρόπος αυτός μάθησης συνδέεται με σημαντικά ρεύματα της Ιστορίας της Παιδαγωγικής, όπως “learning by doing” του Dewey, τη μάθηση μέσω ανακάλυψης του Bruner, τη μέθοδο project του Frey, την εκπαίδευση ικανοτήτων ζωής, τη δια βίου εκπαίδευση κλπ.

1 σχόλιο: